Manicure

Classic Manicure$15
French Manicure$20
Color Gel Manicure$30
French Color Gel Manicure$36
Spa Manicure$35
Mani + Pedi Special Package$40

Pedicure

Classic Pedicure$30
French Pedicure$38
Honeymoon Spa Pedicure$55
Organic Spa Pedicure$65

Nail Gel

Full Set$39 / $30
Fill Set$25 / $20
Pink & White Fill Set$45 / $40
UV Gel Set / French$60-$70
UV Gel Fill / French$35-$50

Waxing

Eyebrow Waxing$10
Lip Waxing$6
Chin Waxing$8
Cheeks / Side Burns Waxing$15
Under Arm Waxing$16
Half Arm Waxing$20
Full Arm Waxing$35
Upper Leg Waxing$30
Full Leg Waxing$45
Men's Back Waxing$40
Men's Shoulder Waxing$25
Bikino Waxing$18
Brazillan Wax$45

Massage

Chair Massage(10 min) $15
Feet Message(10 min.) $15
with Pedicure(10 min.) $10